Stream

Stream bol navrhnutý na základe Stranger-u. Hlavným cieľom bolo dosiahnúť maximálnu vzletovú hmotnosť do 450 kg.

  • Ovládateľnosť tohto krídla spĺňa potreby priemerného pilota. Ovládanie je citlive ako pri krídle Stranger, predvídateľné pri každej rýchlosti a odpúšťa chyby pilota. Po vzlete je krídlo upravené na cestovnú rýchlosť 80-85 km/h. Vzhľadom k svojej nosnbosti a stability je ideálne na prelety, hliadkovanie, fotografovanie, pre plnenie mnohých aplikačných úloh, vrátane poľnohospodárstva a neposlednom rade pre jeho posľušnosť aj pre školenie.