AiRider

AiRider bol navrhnutý rýchlejšie polety a obrovské skoky. Letí neuveriteľnou rýchlosťou a pristáva ľahko aj bez vetra aj bez lyží.


Area612
Span4,015,67
Aspect Ratio2,682,68
Area projekt5,2910,57
Span projekt2,984,22
Aspect ratio proj.1,681,68
Root Chord1,682,38
Tip Chord0,921,3
Cells2020
TO Weight40-7850-85
Trim speed1616