Cross Country

EngineRotax582 Rotax912 Rotax912S
Výkon, hp64 80 100
Max. hmotnosť, kg 450450450
Prázdna hmotnosť, kg201 222 227
Užitočná záťaž(s palivom), kg 313 250.5 294
Obsah nádrže, l53 53 53
Plocha krídla, m2 14.514.514.5
Dĺžka odpútania, m 80 70 60
Dobeh, m 80 70 70
Kĺzavý pomer (90 km/h) 555
Cestovná rýchlosť, km/h 90 90 90
Vne,km/h 130 130 130
Minimálka, km/h 52 52 52
Stúpanie, m/c (450 kg) 4 5 6
Spotreba paliva pri 80%, l 14 12 12
Servisný limit, (mth) 3500 3500 3500
Max. preťaženie, g 4g/-2g 4g/-2g 4g/-2g