Plaváky

Plaváky majú vynikajúce hydrodynamické, aerodynamické
vlastnosti, hmotnosť 50 kg.